Wyszukaj:
ZZO Olszowa Sp. z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Godziny pracy
•  Władze Spółki
•  Zgromadzenie Wspólników
•  Zarząd
•  Rada Nadzorcza
•  Kapitał zakładowy
  Zakres działania
•  Przedmiot działalności Spółki
•  Ogłoszenia nowe ważne!
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Przetargi
•  Przetargi ogłoszone
•  Informacje z otwarcia ofert
•  Wyniki
•  Przetargi unieważnione
•  Przetargi rozstrzygnięte
•  Dokumenty do pobrania
•  Postępowania do 30-tyś euro
  Informacje
•  Praca
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
Pomoc
Statystyki


216583
od 24 kwietnia 2009
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-02-09 14:39:20 Ubezpieczenie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. w roku 2018
  2018-02-05 14:52:57 „Ubezpieczenie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. w roku 2018”
  2018-01-29 07:03:40 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na lata 2018/2019
  2018-01-25 13:29:25 Dostawa do ZZO Olszowa Sp. z o.o., adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno artykułów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica, miasta Oleśnicy pn.: „Segregacja - prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”
  2018-01-24 15:28:35 Wykonanie usługi transportu dla ZZO Olszowa Sp. z o.o., adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica, miasta Oleśnicy pn.: „Segregacja - prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”.
  2018-01-24 15:27:09 Dostawa do ZZO Olszowa Sp. z o.o., adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno broszur niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica, miasta Oleśnicy pn.: „Segregacja - prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”
  2018-01-23 16:08:13 Zapytanie ofertowe na usługę wykonania dla ZZO Olszowa Sp. z o.o., adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63 600 Kępno filmów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica, miasta Oleśnicy pn.: "Segregacja - prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga"
  2018-01-22 15:07:31 „Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica)”
  2018-01-22 15:06:30 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  2018-01-18 13:51:31 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.