Wyszukaj:
ZZO Olszowa Sp. z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Godziny pracy
•  Władze Spółki
•  Zgromadzenie Wspólników
•  Zarząd
•  Rada Nadzorcza
•  Kapitał zakładowy
  Zakres działania
•  Przedmiot działalności Spółki
•  Ogłoszenia nowe ważne!
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Przetargi
•  Przetargi ogłoszone
•  Informacje z otwarcia ofert
•  Wyniki
•  Przetargi unieważnione
•  Przetargi rozstrzygnięte
•  Dokumenty do pobrania
•  Postępowania do 30-tyś euro
  Informacje
•  Praca
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
Pomoc
Statystyki


216589
od 24 kwietnia 2009
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)
    Godziny pracy (1)
    Władze Spółki (1)
    Zgromadzenie Wspólników (1)
    Zarząd (1)
    Rada Nadzorcza (1)
    Kapitał zakładowy (1)

Zakres działania
    Przedmiot działalności Spółki (1)
    Ogłoszenia nowe ważne! (2)

Obsługa interesantów
    Załatwianie spraw (1)
    Ogłoszenia (0)

Miejsce składowania odpadów

Kompaktor

Przetargi
    Przetargi ogłoszone (1)
    Informacje z otwarcia ofert (11)
    Wyniki (31)
    Przetargi unieważnione (0)
        Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na lata 2018/2019 (1)
        Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
        Zakup benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 (1)
        "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowego - 1 szt " (0)
    Przetargi rozstrzygnięte (0)
        „Ubezpieczenie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. w roku 2018” (1)
        Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na lata 2018/2019 (1)
        Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
        Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica) (1)
        Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
        Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. (1)
        Dostawa, montaż i rozruch doposażenia uzupełniającego linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych umożliwiającego wydzielanie w dodatkowej kabinie sortowniczej frakcji surowcowych ze strumienia balastu w istniejącym ciągu technologicznym (1)
        Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
        Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. (1)
        Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica) (1)
        Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
        Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
        Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
        Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (1)
        Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZZO Sp. z o.o. (1)
        Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
        Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki (1)
        Sukcesywne dostawy oleju napędowego do ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ilości około 95 000 litrów (1)
        Dostawa dwóch wózków widłowych z napędem LPG do obsługi ZZO Olszowa (1)
        Budowa punktu przeładunkowego wraz z punktem PDGO w miejscowości Smolna oraz rekultywacja składowisk (1)
        Dostawa dwóch ładowarek kołowych o mocy min. 170 KM do obsługi ZZO Olszowa w ramach projektu pn. "Modernizacja systemu gospodark (1)
        Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa (1)
        Dostawa pojazdów i urządzeń do obsługi ZZO Olszowa (1)
        Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych - Etap II (1)
        Dostawa pojemników na odpady w zakresie eduacji ekologicznej oraz modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów (1)
        Udzielenie kredytu obrotowego rewolwingowego do wysokości 6 500 000,00 PLN na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych w (1)
        "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki odpadami na te (1)
        Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Etap I ... (1)
        Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Etap II ... (1)
        Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych - I etap ... (1)
        Działania w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu pn.... (2)
        Część I przetargu ograniczonego "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Etap III ... (2)
        Część II przetargu ograniczonego "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Etap III realizowany w ramach projektu pn:. "Modern (1)
    Dokumenty do pobrania (0)
    Postępowania do 30-tyś euro (4)

Informacje
    Praca (0)
    Instrukcja obsługi (1)
    Redakcja (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)