Wyszukaj:
ZZO Olszowa Sp. z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Godziny pracy
•  Władze Spółki
•  Zgromadzenie Wspólników
•  Zarząd
•  Rada Nadzorcza
•  Kapitał zakładowy
  Zakres działania
•  Przedmiot działalności Spółki
•  Ogłoszenia nowe ważne!
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Przetargi
•  Przetargi ogłoszone
•  Informacje z otwarcia ofert
•  Wyniki
•  Przetargi unieważnione
•  Przetargi rozstrzygnięte
•  Dokumenty do pobrania
•  Postępowania do 30-tyś euro
  Informacje
•  Praca
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
Pomoc
Statystyki


216574
od 24 kwietnia 2009
Przetargi » Informacje z otwarcia ofert

Artykuły
  „Ubezpieczenie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. w roku 2018”
  Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na lata 2018/2019
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  „Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica)”
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Dostawa, montaż i rozruch doposażenia uzupełniającego linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych umożliwiającego wydzielanie w dodatkowej kabinie sortowniczej frakcji surowcowych ze strumienia balastu w istniejącym ciągu technologicznym
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o.
  Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o.
  Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica)
  Informacja z otwarcia ofert Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.