Wyszukaj:
ZZO Olszowa Sp. z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Godziny pracy
•  Władze Spółki
•  Zgromadzenie Wspólników
•  Zarząd
•  Rada Nadzorcza
•  Kapitał zakładowy
  Zakres działania
•  Przedmiot działalności Spółki
•  Ogłoszenia nowe ważne!
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Przetargi
•  Przetargi ogłoszone
•  Informacje z otwarcia ofert
•  Wyniki
•  Przetargi unieważnione
•  Przetargi rozstrzygnięte
•  Dokumenty do pobrania
•  Postępowania do 30-tyś euro
  Informacje
•  Praca
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
Pomoc
Statystyki


216593
od 24 kwietnia 2009
Przetargi » Przetargi rozstrzygnięte

Kategorie
  „Ubezpieczenie mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. w roku 2018” (1)
  Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na lata 2018/2019 (1)
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
  Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica) (1)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. (1)
  Dostawa, montaż i rozruch doposażenia uzupełniającego linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych umożliwiającego wydzielanie w dodatkowej kabinie sortowniczej frakcji surowcowych ze strumienia balastu w istniejącym ciągu technologicznym (1)
  Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. (1)
  Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica) (1)
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
  Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
  Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (1)
  Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZZO Sp. z o.o. (1)
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. (1)
  Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki (1)
  Sukcesywne dostawy oleju napędowego do ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ilości około 95 000 litrów (1)
  Dostawa dwóch wózków widłowych z napędem LPG do obsługi ZZO Olszowa (1)
  Budowa punktu przeładunkowego wraz z punktem PDGO w miejscowości Smolna oraz rekultywacja składowisk (1)
  Dostawa dwóch ładowarek kołowych o mocy min. 170 KM do obsługi ZZO Olszowa w ramach projektu pn. "Modernizacja systemu gospodark (1)
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa (1)
  Dostawa pojazdów i urządzeń do obsługi ZZO Olszowa (1)
  Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych - Etap II (1)
  Dostawa pojemników na odpady w zakresie eduacji ekologicznej oraz modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów (1)
  Udzielenie kredytu obrotowego rewolwingowego do wysokości 6 500 000,00 PLN na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych w (1)
  "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki odpadami na te (1)
  Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Etap I ... (1)
  Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Etap II ... (1)
  Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych - I etap ... (1)
  Działania w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu pn.... (2)
  Część I przetargu ograniczonego "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Etap III ... (2)
  Część II przetargu ograniczonego "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Etap III realizowany w ramach projektu pn:. "Modern (1)