Wyszukaj:
ZZO Olszowa Sp. z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Godziny pracy
•  Władze Spółki
•  Zgromadzenie Wspólników
•  Zarząd
•  Rada Nadzorcza
•  Kapitał zakładowy
  Zakres działania
•  Przedmiot działalności Spółki
•  Ogłoszenia nowe ważne!
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Przetargi
•  Przetargi ogłoszone
•  Informacje z otwarcia ofert
•  Wyniki
•  Przetargi unieważnione
•  Przetargi rozstrzygnięte
•  Dokumenty do pobrania
•  Postępowania do 30-tyś euro
  Informacje
•  Praca
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
Pomoc
Statystyki


216571
od 24 kwietnia 2009
Przetargi » Wyniki

Artykuły
  Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na lata 2018/2019
  „Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica)”
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Dostawa, montaż i rozruch doposażenia uzupełniającego linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych umożliwiającego wydzielanie w dodatkowej kabinie sortowniczej frakcji surowcowych ze strumienia balastu w istniejącym ciągu technologicznym
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o
  Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o.
  Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiorki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica)
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Zakup paliw oraz dodatku AdBlue dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  „Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica)”
  Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej ZZO Sp. z o.o.
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Obsługa punktu przeładunkowego wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem w miejscowości Smolna (gmina Oleśnica)
  Sukcesywne dostawy oleju napędowego do ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ilości około 95 000 litrów do udostępnionego przez Wykonawcę zbiornika na paliwo o pojemności 5 000 litrów
  Dostawa dwóch wózków widłowych z napędem LPG do obsługi ZZO Olszowa w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego””
  Budowa punktu przeładunkowego wraz z punktem PDGO w miejscowości Smolna oraz rekultywacja składowiskodpadów komunalnych – III etap w miejscowości Mianowice, Smolna i Syców
  Dostawa dwóch ładowarek kołowych o mocy min. 170 KM do obsługi ZZO Olszowa w ramach projektu pn. "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Olesnickiego
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa
  Dostawa pojazdów i urządzeń do obsługi ZZO Olszowa w ramach projektu pn."Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego"
  "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych - Etap II - w miejscowości Nowa Wieś Książęca i Donaborów, realizowana w ramach projektu pn."Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego""
  Dostawa pojemników na odpady w zakresie eduacji ekologicznej oraz modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów
  Udzielenie kredytu obrotowego rewolwingowego do wysokości 6 500 000,00 PLN na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych w ramach projektu pn. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowejWielkopolski oraz części powiatuOleśnickiego
  Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Etap III realizowany w ramach projektu pn:. "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego
  Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych - I etap ...
  Działania w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu pn. "Modernizacji systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego", ...
  Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Etap II - Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego oraz ładowarki w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego
  Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów - Etap I - Budowa placu dojrzewania kompostu w miejscowości Olszowa realizowana w ramach projektu pn. "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego""
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego."