Wyszukaj:
ZZO Olszowa Sp. z o.o.
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Godziny pracy
•  Władze Spółki
•  Zgromadzenie Wspólników
•  Zarząd
•  Rada Nadzorcza
•  Kapitał zakładowy
  Zakres działania
•  Przedmiot działalności Spółki
•  Ogłoszenia nowe ważne!
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Ogłoszenia
  Przetargi
•  Przetargi ogłoszone
•  Informacje z otwarcia ofert
•  Wyniki
•  Przetargi unieważnione
•  Przetargi rozstrzygnięte
•  Dokumenty do pobrania
•  Postępowania do 30-tyś euro
  Informacje
•  Praca
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
Pomoc
Statystyki


216590
od 24 kwietnia 2009
Informacje ogólne » Rada Nadzorcza Wersja do druku

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczegółowych kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.:

1)      badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat

2)      badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i strat

3)      składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania, o których mowa w pkt 1 i 2

4)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu


 

Rada Nadzorcza – kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Aktualnie skład osobowy Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Maciej Ponikowski   - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Monika Idźczak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Dariusz Kowalski - Sekretarz Rady Nadzorczej


Informację wytworzył: Radosław Jędrysiak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Radosław Jędrysiak, Data wprowadzenia: 2009-06-17 15:56:01, Zatwierdził do publikacji: Radosław Jędrysiak, Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2016-08-08 13:20:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5235